Kean Gabriel Hotline


0908-818-4444.

Mao kini ang number nga inyong tawagan kung duna moy nailhan nga bata nga biktima sa pagpangabuso ug pagpasagad sa ilang mga ginikanan.

Save a child.

Stop child abuse.

Call the Kean Gabriel Hotline now!


Posted by City Information Office.